โครงการนักเรียนศีรษะสะอาด ปราศจากเหา 2559

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาจัดกิจกรรมในโครงการนักเรียนศีรษะสะอาด ปราศจากเหา ประจำปี 2559 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 

Read more: โครงการนักเรียนศีรษะสะอาด ปราศจากเหา 2559

อบรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด 2559

 

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จัดกิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ปี 2559 

Read more: อบรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สารพัดช่างมาตัดผมให้นักเรียน

          วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้นำช่างตัดผม มาตัดผมให้นักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ

Read more: วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สารพัดช่างมาตัดผมให้นักเรียน

เทศบาลตำบลบางปู อบรมผู้นำอนามัย ร่วมกำจัดยุงลาย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดเจ้าหน้าที่มาอบรมผู้นำอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ จำนวน 30 คน การอบรมครั้งนี้ในหัวข้อพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ

Read more: เทศบาลตำบลบางปู อบรมผู้นำอนามัย ร่วมกำจัดยุงลาย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-23 สิงหาคม 2559

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีนี้ จัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาตร์ กับวาดภาพ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม ส่วนวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม จัดงานใหญ่พิธีเปิดงานอลังการงานสร้าง ทอร์นาโดไฟ

Read more: งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-23 สิงหาคม 2559