วันแม่แห่งชาติ 2559

          วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลยิ่ง เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา (7 รอบ)

Read more: วันแม่แห่งชาติ 2559

ประชุมวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตกลุ่มเมืองบางปู

          เมื่อวันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น 

Read more: ประชุมวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตกลุ่มเมืองบางปู

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

     

      วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ทางโรงเรียนจึงเลื่อนมาจัดงานเป็นวันศุกร์

Read more: กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันอาเซียน2559

         

          กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม เป็นวันกำเนิดอาเซียน ทางโรงเรียนปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีทั้งบู๊ทสื่ออาเซียนที่จัดแสดงแต่ละสายชั้นและครูพิเศษ มีกิจกรรมประจำฐานให้นักเรียนได้ปฏิบัติ  

Read more: กิจกรรมวันอาเซียน2559

กิจกรรมไหว้ครู 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ได้จัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่อย่างสมบูรณ์ ให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และแสดงถึงความ

Read more: กิจกรรมไหว้ครู 2559