ช่วยเหลือบ้านครูวีรยุทธ วันเพ็ง ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

ด้วยว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  วันเพ็ง (ครูปื๊ด) ข้าราชการครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑  พักอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐/๑ หมู่ ๑๔ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. บ้านพังเสียหายทั้งหลังมีทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือครูวีรยุทธ วันเพ็ง ตามแต่จิตศรัทธา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้