บริจาคเงินช่วยเหลือภาคใต้

ยอดบริจาคอย่างเป็นทางการ 67,708 บาท ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยร่วมกันมา ณ โอกาสนี้ด้วย