โครงการกาชาดห่วงใย สร้างโอกาสการเรียนรู้ เพื่อเด็กไทยสายตาดี จังหวัดสมุทรปราการ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ในโครงการ กาชาดห่วงใย สร้างโอกาสการเรียนรู้ เพื่อเด็กไทยสายตาดี จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2559

ทั้งนี้โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) มีนักเรียนที่ได้รับการตัดแว่นสายตาให้ทั้งสิ้น 3 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ เด็กชายพีรภัทร สายแสง  เด็กหญิงภรธิดา เตนากูล และเด็กหญิงภัทรวดี เล็กจี่ ซึ่งทั้งสามคนได้ทำการวัดสายตาและตัดแว่นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และทางสภากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำพิธีมอบในวันนี้ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เด็กๆ ปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแว่นสายตาในวันนี้ ต้องขอขอบคุณทางเหล่าการชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ตรวจวัดสายตากับคุณหมอที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

เลือกแบบของแว่นตามความชอบของแต่ละคน

รอมา 1 เดือน ได้รับแว่นแล้วดีใจมาก