โครงการนักเรียนศีรษะสะอาด ปราศจากเหา 2559

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาจัดกิจกรรมในโครงการนักเรียนศีรษะสะอาด ปราศจากเหา ประจำปี 2559 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 

ซึ่งทางอนามัยของโรงเรียน นำโดยคุณครูณัฐฐิกา พิลาอุ่น ได้จัดเตรียมนักเรียนหญิงระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเหา ให้ได้รับการกำจัดเหา จากทางเทศบาลตำบลบางปู ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทางเทศบาลตำบลบางปูเป็นอย่างสูง ที่คอยดูแลเรื่องสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ อย่างดีเสมอมา