กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

     วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ได้จัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวียนเทียน สวดมนต์แปล

     และช่วงบ่ายได้จัดต้นเทียนร่วมขบวนแห่ไปยังวัดศรีจันทน์ประดิษฐ์ โดยมีขบวนกลองยาวและต้นเทียนไปร่วมงานด้วย งานนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูที่ร่วมกันจัดดอกไม้ประดับต้นเทียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันชัย  วงษ์วิไลย

รายงาน