อบรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด 2559

 

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จัดกิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ปี 2559 

ซึ่งโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ เป็นรุ่นที่ 11  ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านชนะ หงวนงามศรี สมาชิก อบจ.สมุทรปราการ มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีท่าน ดร.ปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้อบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 178 คน พร้อมด้วยคุณครูสายชั้น ป.6 ทุกท่าน นำโดยคุณครูปิยธิดา  ลออเอี่ยม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม งานนี้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ขอบคุณทาง อบจ.สมุทรปราการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย