เทศบาลตำบลบางปู อบรมผู้นำอนามัย ร่วมกำจัดยุงลาย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดเจ้าหน้าที่มาอบรมผู้นำอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ จำนวน 30 คน การอบรมครั้งนี้ในหัวข้อพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ

คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ งานนี้รับผิดชอบโดยครูณัฐฐิกา พิลาอุ่น ครูอนามัยของโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างแข็งขัน เดินกันทั่วโรงเรียนทีเดียว ไม่ผอมให้รู้กันไป