วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สารพัดช่างมาตัดผมให้นักเรียน

          วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้นำช่างตัดผม มาตัดผมให้นักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ

ต้องขอขอบคุณคณะช่างตัดผมจากสารพัดช่างเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้