กิจกรรมวันอาเซียน2559

         

          กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม เป็นวันกำเนิดอาเซียน ทางโรงเรียนปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีทั้งบู๊ทสื่ออาเซียนที่จัดแสดงแต่ละสายชั้นและครูพิเศษ มีกิจกรรมประจำฐานให้นักเรียนได้ปฏิบัติ  

ช่วงเช้ามีกิจกรรมฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเข้าฐาน และปีนี้มีคณะครูและนักเรียนจากทางโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ โรงเรียนวัดแค และโรงเรียนวัดคลองเก้า มาขอเยี่ยมชมกิจกรรมของทางโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ ในครั้งนี้ด้วย

คุณครูจากโรงเรียนวัดคลองเก้า มากัน 2 ท่าน ร่วมพูดคุยกับครูดอกซ้อนถึงวิธีการทำสื่อ

คุณครูจากโรงเรียนวัดแคมากัน 2 ท่าน

นักเรียนจากโรงเรียนวัดสำโรงเหนือมาร่วมงาน 10 คน พร้อมคณะครู 3 ท่าน

ชมภาพเครื่องแต่งกายสวยๆ จากคณะครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ และกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นในวันอาเซียนปีนี้กันก่อนนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มาดูกิจกรรมของเด็กๆ กันบ้าง

 

  

  

  

มาชมกิจกรรมการแสดงช่วงบ่ายกันต่อ