กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

     

      วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ทางโรงเรียนจึงเลื่อนมาจัดงานเป็นวันศุกร์

     

ช่วงเช้าจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปตามซอยในชุมชนบริเวณโรงเรียน  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันจัดทำป้ายรณรงค์ ซึ่งรับผิดชอบโดยสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

      ช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากมีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี โดยคุณครูของทางโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ ร่วมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

วันชัย  วงษ์วิไลย

รายงาน